Minecraft Server Kirala

Paylaşım Tılsım Skripti - HIZ TILSIMI, GÜÇ TILSIMI, GÖRÜNMEZLİK TILSIMI ve Daha Fazlası!

Celil

WF-TR
Yönetici
Minecraft Tılsım Skripti
Bu skriptimiz ile bir tılsıma sağ tıkladığınızda güç, hız, görünmezlik tarzında iksir etkileri veriyor.
Menü ile satın alma mevcuttur. Fiyatlar options kısmından ayarlanır.

• Skript ve SKQuery gerektirir.

/tilsimlar > Tılsım Satın Alma Menüsünü Açar.
/atilsimal > Yetkililer İçin Komuttudur. Bütün tılsımları verir.

Tılsım Skript İndir (Kodlar)
Kod:
options:
  p: &bTılsım &8>
  HızIksiriFiyat: 25000
  GucIksiriFiyat: 25000
  ZiplamaIksiriFiyat: 25000
  YenilenmeIksiriFiyat: 25000
  GorunmezlikIksiriFiyat: 25000
  NefesAlmaIksiriFiyat: 25000
  AtesDirenciIksırıFiyat: 25000
       
command /tilsim [<text>]:
  trigger:
    if arg 1 is "hiz" or "hız":
      if player's balance is greater than or equal to {@HızIksiriFiyat}:
        execute console command "give %player% 351:10 1 name:&eHız"
        execute console command "eco take %player% {@HızIksiriFiyat}"
        send "{@p} &a{@HızIksiriFiyat}'e hız tılsımı aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"
    if arg 1 is "guc" or "güç":
      if player's balance is greater than or equal to {@GucIksiriFiyat}:
        execute console command "give %player% 351:13 1 name:&4Güç"
        execute console command "eco take %player% {@GucIksiriFiyat}"
        send "{@p} &a{@GucIksiriFiyat}'e güç tılsımı satın aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"
    if arg 1 is "zıplama" or "ziplama":
      if player's balance is greater than or equal to {@ZiplamaIksiriFiyat}:
        execute console command "give %player% 351:6 1 name:&bZıplama"
        execute console command "eco take %player% {@ZiplamaIksiriFiyat}"
        send "{@p} &a{@ZiplamaIksiriFiyat}'e zıplama tılsımı satın aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"
      else:
        send "{@p} &cParan yetersiz!"
    if arg 1 is "yenilenme":
      if player's balance is greater than or equal to {@YenilenmeIksiriFiyat}:
        execute console command "give %player% 351:8 1 name:&dYenilenme"
        execute console command "eco take %player% {@YenilenmeIksiriFiyat}"
        send "{@p} &a{@YenilenmeIksiriFiyat}'e yenilenme tılsımı satın aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"
    if arg 1 is "gorunmezlik" or "görünmezlik":
      if player's balance is greater than or equal to {@GorunmezlikIksiriFiyat}:
        give player light gray dye named "&3Görünmezlik"
        execute console command "eco take %player% {@GorunmezlikIksiriFiyat}"
        send "{@p} &a{@GorunmezlikIksiriFiyat}'e görünmezlik tılsımı satın aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"
    if arg 1 is "nefesalma":
      if player's balance is greater than or equal to {@NefesAlmaIksiriFiyat}:
        give player orange dye named "&6Su Altında Nefes Alma"
        execute console command "eco take %player% {@NefesAlmaIksiriFiyat}"
        send "{@p} &a{@NefesAlmaIksiriFiyat}'e su altında nefes alma tılsımı satın aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"
    if arg 1 is "atesdirenci":
      if player's balance is greater than or equal to {@AtesDirenciIksırıFiyat}:
        give player light blue dye named "&cAteş direnci"
        execute console command "eco take %player% {@AtesDirenciIksırıFiyat}"
        send "{@p} &a{@AtesDirenciIksırıFiyat}'e su altında nefes alma tılsımı satın aldın!"
      else:
        send "{@p} &cBakiyen yetersiz!"        # =========================================================
   
on rightclick with light green dye:
  if tool's display name is "&eHız":
    execute console command "effect %player% speed 180 1"
    remove 1 light green dye named "&eHız" from player
    send "{@p} Başarıyla hız tılsımını kullandın!"
 
 
on rightclick with magenta dye:
  if tool's display name is "&4Güç":
    execute console command "effect %player% 5 180 1"
    remove 1 magenta dye named "&4Güç" from player
    send "{@p} Başarıyla güç tılsımını kullandın!"

on rightclick with cyan dye:
  if tool's display name is "&bZıplama":
    execute console command "effect %player% 8 180 1"
    remove 1 cyan dye named "&bZıplama" from player
    send "{@p} Başarıyla zıplama tılsımını kullandın!"
 
   
on rightclick with gray dye:
  if display name of tool is "&dYenilenme":
    execute console command "effect %player% 10 180 1"
    remove gray dye named "&dYenilenme" from player
    send "{@p} Başarıyla yenilenme tılsımını kullandın!"

on rightclick with light gray dye:
  if display name of tool is "&3Görünmezlik":
    execute console command "effect %player% 14 180"
    remove light gray dye named "&3Görünmezlik" from player
    send "{@p} Başarıyla görünmezlik tılsımını kullandın!"
   
on rightclick with orange dye:
  if display name of tool is "&6Su Altında Nefes Alma":
    execute console command "effect %player% 13 180 1"
    remove orange dye named "&6Su Altında Nefes Alma" from player
    send "{@p} Başarıyla su altında nefes alma tılsımını kullandın!"
   
on rightclick with light blue dye:
  if display name of tool is "&cAteş direnci":
    execute console command "effect %player% 12 180 1"
    remove light blue dye named "&cAteş direnci" from player
    send "{@p} &aBaşarıyla ateş direnci tılsımını kullandın!"
# ============================ MENU BOLUMU =======================

command /tilsimlar:
  trigger:
    open chest with 3 row named "&c&lTılsım Market" to player
    format slot 0 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 1 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 2 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 3 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 4 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 5 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 6 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 7 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 8 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 9 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 10 of player with light green dye named "&eHız tılsımı" with lore "&b15.000" to close then run [execute player command "tilsim hiz"]
    format slot 11 of player with magenta dye named "&4Güç Tılsımı" with lore "&b25.000 TL" to close then run [execute player command "tilsim guc"]
    format slot 12 of player with cyan dye named "&bZıplama Tılsımı" with lore "&b15.000 TL" to close then run [execute player command "tilsim ziplama"]
    format slot 13 of player with gray dye named "&dYenilenme Tılsımı" with lore "&b15.000 TL" to close then run [execute player command "tilsim yenilenme"]
    format slot 14 of player with light gray dye named "&3Görünmezlik Tılsımı" with lore "&b25.000 TL" to close then run [execute player command "tilsim gorunmezlik"]
    format slot 15 of player with orange dye named "&6Su altında nefes alma" with lore "&b25.000 TL" to close then run [execute player command "tilsim nefesalma"]
    format slot 16 of player with light blue dye named "&cAteş direnci" with lore "&b25.000 TL" to close then run [execute player command "tilsim atesdirenci"]
    format slot 17 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 18 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 19 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 20 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 21 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 22 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 23 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 24 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 25 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 26 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close
    format slot 27 of player with stained glass pane named "&cTılsım Market" to close

   

# ================= Admin komutları ===================

command /atilsimal:
  permission: admin.tilsimal
  trigger:
    give player 16 light green dye named "&eHız"
    give player 16 magenta dye named "&4Güç"
    give player 16 cyan dye named "&bZıplama"
    give player 16 gray dye named "&dYenilenme"
    give player 16 light gray dye named "&3Görünmezlik"
    give player 16 orange dye named "&6Su Altında Nefes Alma"
    give player 16 light blue dye named "&cAteş direnci"
 
Üst